Προβολή μέσω Newsletter, Site, Social media

Δυνατότητα προβολής των μελών του Δικτύου μέσα από την ιστοσελίδα, το newsletter και τα social media του ΔΕΚΑ.

 • DEKA site

  Site

  • Ανάρτηση προφίλ και στοιχείων επικοινωνίας μελών Δικτύου.
  • Ανάρτηση νέων Δικτύου και μελών του
 • Newsletter

   

  Newsletter

  • Τακτική ενημέρωση νέων Δικτύου και μελών του
  • Ενημέρωση για νέες χρηματοδοτήσεις, εκδηλώσεις, εκπαιδεύσεις, κ.λπ.
 • DEKA Facebook

   

  Social media

  • Συνεχής ενημέρωση σε FB, Twitter