Υποστήριξη χρηματοδοτήσεων & επενδύσεων

DEKA_funding

Στόχοι είναι:

Α. Ο εντοπισμός ευκαιριών χρηματοδότησης επενδύσεων για υφιστάμενες επιχειρήσεις και startups από:

  • Εθνικές χρηματοδοτήσεις (ΕΣΠΑ,…)
  • Ευρωπαϊκές/Διεθνείς Χρηματοδοτήσεις (Interreg, Leader, Horizon2020, …)
  • Αναπτυξιακό Νόμο
  • Επιχειρηματικά βραβεία  κ.λπ.

και η ενημέρωση των μελών (μέσω site, newsletter, social media, ειδικών εκδηλώσεων κ.λπ.) σχετικά με αυτές.

Β. Η στήριξη της υλοποίησης των (κυρίως κοινωνικού επιχειρηματικού χαρακτήρα) επενδυτικών προτάσεων των επιτροπών του Δ.Ε.Κ.Α σε όλα τα στάδια της επένδυσης από την αρχική διαμόρφωση των συνεταιρικών σχημάτων μέχρι την ολοκλήρωση αυτής.

Η παραπάνω στήριξη επιτυγχάνεται μέσω:

  • των Συμβουλίων Επενδύσεων και Εξωστρέφειας του Δικτύου
  • συνεργασίας με εξειδικευμένα συμβουλευτικά γραφεία (εντός και εκτός Δικτύου) για την υποστήριξη των μελών του δικτύου στη σύνταξη και υποβολή σχετικών αιτήσεων χρηματοδότησης.