Ταυτότητα

DEKA_About_us

Γιατί δημιουργήθηκε

Το ΔΕΚΑ δημιουργήθηκε για να στηρίξει την υγιή επιχειρηματικότητα ώστε και εκείνη με τη σειρά της να στηρίξει την κοινωνία και τους εργαζόμενους. Δημιουργήθηκε για να προσφέρει στα μέλη του όλα τα απαραίτητα εφόδια που του στέρησαν οι συντεχνίες, ώστε να επαναπροσδιορίσουν την θέση τους στην κοινωνία και να επανατοποθετηθούν στην αγορά.

Η αγορά αποτελείται άλλωστε από επιχειρηματίες, εργαζόμενους και καταναλωτές και επομένως μόνο η αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου όλων αυτών μαζί μπορεί να αλλάξει τον κατήφορο της ελληνικής οικονομίας,

 • για την αντιμετώπιση της διαπλοκής και τη διαφάνεια
 • για την αποκατάσταση των συνεπειών της κρίσης
 • για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την κοινωνική συνοχή
 • για τη συμμετοχή επιχειρηματιών και εργαζομένων στα αποτελέσματα της ανάπτυξης
 • για το νέο ρόλο του επιχειρηματία στην κοινωνία του αύριο.

Σκοποί

Με βάση το καταστατικό του σκοποί του ΔΕΚΑ είναι:

 • Η, με νόμιμα μέσα, προστασία και προαγωγή των συμφερόντων των μελών του, η μελέτη των ζητημάτων του επιχειρηματικού τομέα της οικονομίας της Χώρας, η ανταλλαγή πληροφοριών επαγγελματικού και επιστημονικού περιεχομένου, ο συντονισμός των μεταξύ των μελών του ενεργειών για την ανάπτυξή τους από τεχνικοοικονομική άποψη καθώς και η προώθηση και προβολή του έργου που επιτελούν προς την επίσημη πολιτεία και την κοινή γνώμη.
 • Η συμμετοχή σε διεθνείς ή εγχώριους φορείς και οργανισμούς, η εκπροσώπησή του σ’ αυτούς καθώς και η εκπροσώπηση όλων των επιχειρηματικών και επαγγελματικών κλάδων προς την Πολιτεία, η συμμετοχή του σε διαδικασίες για την προώθηση ενιαίας έκφρασης των επιχειρηματιών και ελεύθερων επαγγελματιών, η ανάπτυξη διεθνών σχέσεων και επαφών αφενός με διεθνείς φορείς και οργανισμούς και αφετέρου με άλλες ομοειδείς οργανώσεις του εξωτερικού και ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την προώθηση των συμφερόντων των μελών ιδίως στα όργανα και επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συμμετοχή του στις διαδικασίες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς ή δημόσιους φορείς καθώς επίσης και η διοργάνωση ενημερωτικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων, ημερίδων και συναφών εκδηλώσεων καθώς και η ανάληψη οιασδήποτε άλλης πρωτοβουλίας ή δραστηριότητας για την ενημέρωση και υποστήριξη των μελών του καθώς και οιουδήποτε άλλου ενδιαφερομένου από τον ευρύτερο επιχειρηματικό – επαγγελματικό τομέα της οικονομίας.

Γιατί ΔΕΚΑ

 • Γιατί η επανεκκίνηση της οικονομίας της χώρας απαιτεί την συμμετοχή όλων μας
 • Γιατί μόνο με διαφάνεια και  θεσμούς αντιμετωπίζονται τα φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής
 • Γιατί η αποκατάσταση των συνεπειών της κρίσης θα φέρει κλίμα αισιοδοξίας
 • Γιατί η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η κοινωνική συνοχή θα τονώσει την πρόοδο
 • Γιατί η ανάπτυξη προϋποθέτει υγιές περιβάλλον
 • Γιατί η συμμετοχή επιχειρηματιών και εργαζομένων στα αποτελέσματα της ανάπτυξης οδηγεί σε ευημερία
 • Γιατί η σύγχρονη επιχειρηματικότητα απαιτεί επένδυση στην καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα
 • Γιατί ο νέος ρόλος του επιχειρηματία στην κοινωνία του αύριο συνδέεται με την συμμετοχή του στο κοινωνικό γίγνεσθαι
 • Γιατί οι απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα έχουν δικαίωμα σε  ίσες ευκαιρίες
 • Γιατί η γραφειοκρατία και οι αγκυλώσεις του συστήματος καταπολεμούνται με την οργανωμένη προσπάθεια

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΔΕΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ