Συνδρομές

Οι συνδρομές μελών είναι διαφορετικές ανάλογα με την κατηγορία μελών. Από τις συνδρομές απαλλάσσονται τα Αρωγά μέλη.

 • DEKA_platinum

  PLATINUM ή VIP μέλος

  • 100€/ μήνα
  • ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ: 1.200€
  • Πληρωμή ανά 6μηνο (2 ετήσιες δόσεις)
 • DEKA_gold

  GOLD μέλος

  • 25€/ μήνα
  • ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ: 300€
  • Πληρωμή ανά 6μηνο (2 ετήσιες δόσεις)
 • DEKA_bronze

  BRONZE μέλος

  • 5€/ μήνα
  • ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ: 60€
  • Πληρωμή ανά 6μηνο (2 ετήσιες δόσεις)

Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής άνω του 4μήνου, το μέλος ‘υποβιβάζεται’ στην αμέσως χαμηλότερη κατηγορία. Στην περίπτωση του BRONZE μέλους αν η καθυστέρηση ξεπεράσει το εξάμηνο το μέλος διαγράφεται.