Συνήγορος του Επιχειρηματία

DEKA_Lawyer

Πρόκειται για μία καινοτόμο υπηρεσία του Δικτύου Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ανάπτυξης, μιας και δεν περιορίζεται στις απλές νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τα μέλη, αφού με την βοήθεια εξειδικευμένων νομικών γραφείων της Ελλάδας και του εξωτερικού στοχεύει πέραν της κλασσικής νομικής υποστήριξης να βοηθήσει στην διαμόρφωση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος που θα συμβάλλει τόσο στην εξωστρέφεια των Ελληνικών επιχειρήσεων όσο και στην προσέλκυση ξένων επιχειρηματιών/επενδυτών για στέρεες συνεργασίες με τις επιχειρήσεις- μέλη του Δ.Ε.Κ.Α.

Ο Συνήγορος του Επιχειρηματία προσφέρει μεταξύ άλλων:

  1. Υπηρεσίες  νομικής  ενημέρωσης και υποστήριξης επιχειρήσεων και επαγγελματιών σε γενικά και ειδικά κλαδικά θέματα
  2. Νομική υποστήριξη σε θέματα υπαγωγής επιχειρήσεων σε προγράμματα ΕΣΠΑ ή άλλα κρατικά ή κοινοτικά προγράμματα επιδοτήσεων και πλαίσια στήριξης
  3. Υπηρεσίες ενημέρωσης των μελών σχετικά με νέες νομοθετικές ρυθμίσεις
  4. Συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την επίλυση εξατομικευμένων θεμάτων των μελών
  5. Έλεγχος νομικού πλαισίου των υποψηφίων προτάσεων των κλαδικών επιτροπών του Δ.Ε.Κ.Α προς την Κυβέρνηση και τις αρχές γενικότερα.
  6. Αρχική ενημέρωση σχετικά με το Ευρωπαϊκό και διεθνές νομικό πλαίσιο και διασύνδεση των μελών του Δ.Ε.Κ.Α με επιλεγμένα νομικά γραφεία των χωρών ενδιαφέροντός τους για στήριξη της εξωστρέφειας των μελών