Προώθηση κλαδικών και ειδικών θεμάτων

DEKA_issues

Το Δίκτυο υποστηρίζει τα μέλη στην ανάλυση, διατύπωση και προώθηση προς επίλυση κλαδικών και εξειδικευμένων επιχειρηματικών θεμάτων.

Ειδικά οι κλαδικές προτάσεις συζητούνται και αναλύονται στο πλαίσιο της λειτουργίας των των κλαδικών επιτροπών του Δ.Ε.Κ.Α τόσο αναφορικά με το γενικό καθεστώς της επιχειρηματικότητας της χώρας, όσο και με τις εξειδικευμένες συνθήκες για την υλοποίηση της κάθε μιας από αυτές.

Η προώθηση των θεμάτων γίνεται μέσω επαφών με κυβερνητικά στελέχη και διατύπωση και υποβολή συνολικών προτάσεων προς περαιτέρω επέξεργασία και νομοθέτηση από την Πολιτεία.