Κατηγορίες & Προνόμια

Όλα τα Μέλη του Δικτύου απολαμβάνουν ένα σύνολο προνομίων με βάση την κατηγορία μέλους στην οποία εντάσσονται και πληρώνοντας το αντίστοιχο ύψος συνδρομής. Οι κατηγορίες αυτές είναι τρεις:

 • PLATINUM MEMBER
 • GOLD MEMBER
 • BRONZE MEMBER

Ειδικά τα Αρωγά μέλη εντάσσονται απευθείας στην κατηγορία PLATINUM MEMBER.

Ακολουθεί η διαφορετική κατηγοριοποίηση και τα αντίστοιχα προνόμια των μελών.

Κατηγορίες Μελών

 • DEKA_platinum

  PLATINUM ή VIP μέλος

  • Μέγιστο επίπεδο προνομίων
  • Δικαίωμα υποψηφιότητας συμμετοχής σε Συμβούλια
  • Δικαίωμα υποψηφιότητας συμμετοχής ως Μέλος σε Συμβούλια και σε Κλαδικές Επιτροπές Δικτύου (πλήρες μέλος)
 • DEKA_gold

  GOLD μέλος

  • Υψηλό επίπεδο προνομίων
  • Δικαίωμα υποψηφιότητας συμμετοχής ως Μέλος σε Κλαδικές Επιτροπές και κατ’ εξαίρεση (εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα ή υπάρχει ειδική τεχνογνωσία/εμπειρία/επαφές) σε Συμβούλια Δικτύου
 • DEKA_bronze

  BRONZE μέλος

  • Βασικό επίπεδο προνομίων
  • Δικαίωμα υποψηφιότητας συμμετοχής σε κλαδικές επιτροπές ως ‘παρατηρητής’ (απλό μέλος) ή κατ’ εξαίρεση (εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα ή υπάρχει ειδική τεχνογνωσία/ εμπειρία/επαφές) ως Μέλος.

Προνόμια Μελών

 • DEKA_platinum

  • Δωρεάν σεμιναριακή εκπαίδευση 8 ωρών ανά έτος σε δύο (2) στέλεχη του φορέα* (σύνολο: 16 ώρες ετησίως)
  • Έκπτωση 20% σε λοιπά σεμινάρια ΔΕΚΑ για όλα τα στελέχη του
  • Έκπτωση 50% σε όλες τις επί πληρωμή εκδηλώσεις του ΔΕΚΑ
  • Δυνατότητα 12 καταχωρήσεων ανά έτος σε newsletter προσφορών
  • Δυνατότητα ανάρτησης 12 online προσφορών σε B2B e-marketplace ΔΕΚΑ
  • Μέγιστη έκπτωση σε προσφορές μέλών στο B2B e-marketplace ΔΕΚΑ

  (*) Διοργάνωση: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα

 • DEKA_gold

  • Δωρεάν σεμιναριακή εκπαίδευση 8 ωρών ανά έτος σε ένα στέλεχος του φορέα (σύνολο: 8 ώρες ετησίως)
  • Έκπτωση 15% σε λοιπά σεμινάρια ΔΕΚΑ για όλα τα στελέχη του
  • Έκπτωση 35% σε όλες τις επί πληρωμή εκδηλώσεις του ΔΕΚΑ
  • Δυνατότητα 8 καταχωρήσεων ανά έτος σε newsletter προσφορών
  • Δυνατότητα ανάρτησης 8 online προσφορών σε B2B e-marketplace ΔΕΚΑ
  • Μέση έκπτωση σε προσφορές μέλών στο B2B e-marketplace ΔΕΚΑ
 • DEKA_bronze

  • Δωρεάν σεμιναριακή εκπαίδευση 4 ωρών ανά έτος σε ένα στέλεχος του φορέα (σύνολο: 4 ώρες ετησίως)
  • Έκπτωση 10% σε λοιπά σεμινάρια ΔΕΚΑ για όλα τα στελέχη του
  • Έκπτωση 20% σε όλες τις επί πληρωμή εκδηλώσεις του ΔΕΚΑ
  • Δυνατότητα 4 καταχωρήσεων ανά έτος σε newsletter προσφορών
  • Δυνατότητα ανάρτησης 4 online προσφορών ετησίως σε B2B e-marketplace ΔΕΚΑ
  • Βασική έκπτωση σε προσφορές μέλών στο B2B e-marketplace ΔΕΚΑ

Κοινά προνόμια:

 • Λήψη 15νθήμερου newsletter με νέα χρηματοδοτήσεων και σχετικών εκδηλώσεων
 • Λήψη 15νθήμερου newsletter με ειδικές προσφορές μελών ΔΕΚΑ
 • Παρουσίαση εταιρίας (μια ιστοσελίδα) σε B2B e-marketplace ΔΕΚΑ