Εκπαίδευση – Μεταφορά τεχνογνωσίας

DEKA_training

Η μεταφορά τεχνογνωσίας αποτελεί βασικό στόχο του Δικτύου.

Για το σκοπό αυτό το Δίκτυο:

  • Σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια (δωρεάν ή με ελάχιστο κόστος) αποκλειστικά για στελέχη των μελών του Δικτύου ή δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής των στελεχών αυτών με μειωμένο κόστος σε σεμινάρια που διοργανώνουν μέλη του ή τρίτοι συνεργαζόμενοι με το Δίκτυο.
  • Οργανώνει ειδικές ενημερωτικές εκδηλώσεις είτε αποκλειστικά για τα μέλη του Δικτύου, είτε και για το ευρύτερο κοινό όπου τα μέλη του Δικτύου θα μπορούν να συμμετέχουν τόσο ως ομιλητές, όσο και ως προσκεκλημένοι.