Διοικητικό Συμβούλιο

DEKA_Board

Λειτουργία Δ.Σ.

  • Αριθμός μελών: 7μελές (Πρόεδρος, δύο (2) Αντιπρόεδροι, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας, και δύο (2) Μέλη).
  • Θητεία: 5ετής
  • Σύγκληση:Τακτική μηνιαία σύγκληση, δυνατότητα έκτακτης συνεδρίασης
  • Απαρτία: μισά + 1 μέλη παρόντα
  • Περιορισμοί:
    • Ως μέλη μπορεί να οριστούν μέλη ΔΣ (ΑΕ) ή διαχειριστής (ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ).
    • Τα μέλη του ΔΣ δεν μπορούν να παρέχουν επ’αμοιβή εξαρτημένη εργασία στο σύνδεσμο.

Μέλη Δ.Σ.

Πρόεδρος: Νικόλαος Παπαδάκος

Αντιπρόεδρος Α’: Παναγιώτης Πάνος

Αντιπρόεδρος Β’: Κωνσταντίνος Λουλάκης

Γενικός Γραμματέας: Πέτρος Μαμαλάκης

Ταμίας: Γιώργος Πετρίδης

Μέλος: Νικόλαος Χαραλάμπους

Μέλος: Χάρης Λαούδης