Διαδικασία εγγραφής

DEKA_member_cards

Η διαδικασία εγγραφής στο ΔΕΚΑ είναι απλή και μπορεί να ολοκληρωθεί online μέσα από την ιστοσελίδα μας. Ακολουθούν τα βήματα της διαδικασίας.

  1. Αρχικά θα πρέπει να έχετε πλήρως ενημερωθεί για τους σκοπούς και τη λειτουργία του Δικτύου καθώς και τις αναλυτικές προϋποθέσεις εγγραφής σε αυτό σύμφωνα με το καταστατικό του. Επίσης θα πρέπει να έχετε αποφασίσει με βάση αυτά το είδος και την κατηγορία μέλους στην οποία πρόκειται να ενταχθείτε (απολαμβάνοντας και τα σχετικά προνόμια).
  2. Κατεβάζετε και συμπληρώνετε την Αίτηση Εγγραφής που θα βρείτε στο κάτω μέρος της σελίδας.
  3. Κατεβάζετε και συμπληρώνετε την Υπεύθυνη Δήλωση που θα βρείτε στο κάτω μέρος της σελίδας, η οποία αναφέρει ότι αποδέχεστε το καταστατικό καθώς και ότι πληρούνται από την εταιρεία σας οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή σας ως μέλος.
  4. Συγκεντρώνετε τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα τα οποία είναι τα εξής: Για ΑΕ, ΦΕΚ σύστασης και τελευταίο ΦΕΚ εκπροσώπησης, για ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ το αρχικό καταστατικό και η πιο πρόσφατη τροποποίηση για το διαχειριστή. Τα ζητούμενα έγγραφα είναι αυτά στα οποία εμφανίζεται η σημερινή μετοχική σύνθεση.
  5. Σε περίπτωση υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από πρόσωπο εκτός του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, απαιτείται η αντίστοιχη εξουσιοδότηση (π.χ. για τις ΑΕ απαιτείται πρακτικό Δ.Σ.). Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που οριστεί ως εκπρόσωπος του στο ΔΕΚΑ πρόσωπο εκτός του νόμιμου εκπροσώπου.
  6. Αφού συγκεντρώσετε, συμπληρώσετε και υπογράψετε όλα τα παραπάνω έγγραφα, μεταβαίνετε στη σελίδα «Αίτηση Μέλους« όπου συμπληρώνετε τα απαιτούμενα στοιχεία, ανεβάζετε σκαναρισμένα τα παραπάνω απαιτούμενα έγγραφα και τα υποβάλλετε ηλεκτρονικά. Η αίτησή σας θα εξεταστεί από το ΔΣ του συνδέσμου και θα σας αποσταλεί απάντηση στο e-mail επικοινωνίας που θα δηλώσετε το αργότερο εντός δύο (2) εβδομάδων οπότε και θα πρέπει να προχωρήσετε άμεσα στην κατάθεση της σχετικής συνδρομής. Σε περίπτωση που χρειαστούν συμπληρωματικά στοιχεία για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας θα επικοινωνήσουμε σχετικά μαζί σας.