• Συνήγορος του Επιχειρηματία

  Υποστηρίζουμε νομικά τα αιτήματα και την εξωστρέφεια των ελληνικών ΜΜΕ.

 • Συμβουλευτική
  360°

  Παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη σε όλα τα στάδια ανάπτυξης των ΜΜΕ

 • Υποστήριξη χρηματοδότησης

  Εντοπίζουμε ευκαιρίες χρηματοδότησης για υφιστάμενες ΜΜΕ και startups

 • Προώθηση κλαδικών θεμάτων

  Προωθούμε προς επίλυση κλαδικά και εξειδικευμένα επιχειρηματικά θέματα

 • Μεταφορά τεχνογνωσίας

  Διεξαγωγή σεμιναρίων και διαλέξεων μεταφοράς τεχνογνωσίας

 • (internal) B2B marketplace

  Προωθούμε τις επιχειρηματικές συναλλαγές μεταξύ μελών του Δικτύου

 • Εγγραφείτε μέλος του ΔΕΚΑ.

  Διεκδικείστε μια θέση στην επόμενη ημέρα ως μέλος
  του πλέον σύγχρονου ελληνικού επιχειρηματικού δικτύου.

 • Πληροφορίες εδώ

Μέλη Δικτύου (ενδεικτικά)

 • Chronostyle logo

 • Core Solutions logo